texty & překlady písniček

High School Musical 2 - Gotta Go My Own Way (překlad)

16. listopadu 2008 v 10:20 | Suzuki
JÍT SVOU VLASTNÍ CESTOU
VH:Troyi, poslouchej mě
Musím ti říct něco, co tíží mou mysl
Něco o nás
Nehledíc na události posledních dní
Život stále utíká
Jakkoliv se snažíme o nějaký plán
Nebyl nikdy dodržený
Je těžké to říct
Ale musím udělat to, co je pro mě nejlepší
Budeš OK…

Musím odejít a být tím, kdo jsem
Prostě sem nepatřím
Doufám, že to chápeš
Jednoho dne si najdeme svoje místo v tomhle světě
Ale teď
Musím jít svou vlastní cestou

Nechci odejít po tom všem
Ale moje naděje narazili
A teď sleduji jak upadají
Všechny barvy se stávají šedou
A je prostě příliš těžké sledovat
Jak to všechno bledne a ztrácí se
Odcházím dnes, protože
Musím udělat to, co je pro mě nejlepší
Budeš OK…

Musím odejít a být tím, kdo jsem
Prostě sem nepatřím
Doufám, že to chápeš
Jednoho dne si najdeme svoje místo v tomhle světě
Ale teď
Musím jít svou vlastní cestou

ZE: A co my?
Co to všechno, čím jsme si prošli?
VH: A co důvěra?
ZE: Víš, že jsem ti nikdy nechtěl ublížit
VH: A co já?
ZE: Co mám napravit?
VH: Musím odejít, ale
VH, ZE: Budeš mi chybět

VH: Takže
Musím odejít a být tím, kdo jsem
ZE: Proč musíš odejít?
VH: Prostě sem nepatřím
Doufám, že to chápeš
ZE: Snažím se to pochopit
VH: Jednoho dne si najdeme svoje místo v tomhle světě
Ale teď
ZE: Chci, abys zůstala
VH: Chci jít svou vlastní cestou
I am Musím odejít a být tím, kdo jsem
ZE: A co my?
VH: Prostě sem nepatřím
Doufám, že to chápeš
ZE: Snažím se to pochopit
VH:Jednoho dne si najdeme svoje místo v tomhle světě
Ale teď
Musím jít svou vlastní cestou
Musím jít svou vlastní cestou
Musím jít svou vlastní cestouVH = Vanessa Hudgens
ZE = zac Efron

High School Musical 2 - Gotta Go My Own Way

16. listopadu 2008 v 10:12 | Suzuki
VH:Troy me listen
I gotta say what's in my mind
Something about us
Doesn't seem right these days
Life keeps getting in the way
Whenever we try, somehow the plan
Is always rearranged
It's so hard to say
But I've gotta do what's best for me
You'll be OK…

I've go to move on and be who I am
I just don't belong here
I hope you understand
We might find our place in this world someday
But at least for now
I gotta go my own away

Don't wanna leave it all behind
But I get my hopes up
And I watch them fall everytime
Another colour turns to grey
And it's just too hard to watch it all
Slowly fade away
I'm leaving today 'cause
I've gotta do what's best for me
You'll be OK...

I've got to move on and be who I am
I just don't belong here
I hope you understand
We might find our place in this world someday
But at least for now
I gotta go my own away

ZE: What about us?
What about everything we've been through?
VH: What about trust?
ZE: You know I never wanted to trust you
VH: And what about me?
ZE: What am I supposed to do?
VH: I gotta leave but
VH, ZE: I'll miss you

VH: So
I've got to move on and be who I am
ZE: Why do you have to go?
VH: I just don't belong here
I hope you understand
ZE: I'm trying to understand
VH: We might find our place in this world someday
But at least for now Ale teď
ZE: I want you to stay
VH: I wanna go my own way
I've got to move on and be who I am
ZE: What about us?
VH: I just don't belong here
I hope you understand
ZE: I'm trying to understand
VH:We might find our place in this world someday
But at least for now
I gotta go my own away
I gotta go my own away
I gotta go my own awayVH = Vanessa Hudgens
ZE = zac Efron

Nelly Furtado - Maneater (překlad)

19. července 2008 v 10:52 | Suzuki
ŽENA VAMP
Vem to zpátky, vem to zpátky…
Každý se dívá jen na mě, na mě
Když vcházím do dveří
Začínáte křičet
No tak, proč tu asi všichni jste?
Vyzývavě hněte tělem
Každý by si měl vykroutit krk
Šílenci, pojďte si už zatancovat
Chci vás všechny vidět na kolenou, na kolenou
Buď chcete být se mnou
Nebo být jako já!
Refrén:
Tahle žena vamp ti dá pořádně zabrat
Nutí tě utrácet
Toužit po její lásce
Ona je žena vamp
Nutí tě kupovat auta
Zruinovat platební karty
Nutí tě se do ní šíleně zamilovat
Ona je žena vamp, dá ti pořádně zabrat
Nutí tě utrácet
Toužit po její lásce
Ona je žena vamp
Nutí tě kupovat auta
Zruinovat platební karty
Přej si, abys ji nikdy nepotkal!
A když kráčí, kráčí vášnivě
Když mluví
Mluví, jako by byla se vším hotová
Když tě o něco požádá, chlapče
Tak to skutečně chce
I když ty jsi to ještě nikdy neviděl
Každý by si měl vykroutit krk
Šílenci, pojďte si už zatancovat
Uděláš všechno pro to
Aby sis ji udržel
Protože řekla
Že se s tebou bude milovat
Milovat pořádně dlouho!
Refrén (2x)
Ne, vůbec nikdy se s ní nesetkat!
Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!
Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!
Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!
Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!
Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!
Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!
Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

Nelly Furtado - Maneater

19. července 2008 v 10:47 | Suzuki
Take it back, take it back…
Everybody look at me, me
I walk in the door
You start screaming
Come on everybody what chu here for?
Move your body around like a nympho
Everybody get your necks to crack around
All you crazy people, come on jump around
I want to see you all on your knees, knees
You either want to be with me
Or be me!
Chorus:
Maneater, make you work hard
Make you spend hard
Make you want all of her love
She's a maneater
Make you buy cars
Make you cut cards
Make you fall real hard in love
She's maneater, make you work hard
Make you spend hard
Make you want all of her love
She's a maneater
Make you buy cars
Make you cut cards
Wish you never ever met her at all!
And when she walks she walks with passion
When she falos
She talks like she can handle it
When she asks for something, boy
She means it
Even if you never ever seen it
Everybody get your necks to crack around
All you crazy people, come on jump around
You doing anything to
Keep her by your side
Because she said
She love you
Love you long time!
Chorus (2x)
No, never ever met her at all!
You wish never ever met her at all!
You wish never ever met her at all!
You wish never ever met her at all!
You wish never ever met her at all!
You wish never ever met her at all!
You wish never ever met her at all!
You wish never ever met her at all!
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

Spice Girls - Headlines (Friendship Never Ends) (překlad)

29. května 2008 v 19:02 | Suzuki
TITULKY (PŘÁTELSTVÍ NIKDY NEKONČÍ)
Přesně teď je čas
Doplnit chybějící kousek
Udělat to společně
Díky vám cítím, že mi nic nechybí
Padáme do budoucnosti
A skrz zkreslující zrcadlo
Světlo svítí nad našima hlavama
A tak se to stane
Dostat se pod povrch
Dosáhnout až k duši
Tahle láska nic nepožaduje
Moje srdce mi to řeklo
Držím se svého hrdiny ( ahh ahh ahh)
S takovou vírou, že mohu létat
Síla snít
Udrží tuhle lásku naživu
Tak udělejme titulky hlasité a pravdivé
Chci říct světu, že vám to všechno dávám
Tak udělejme titulky hlasité a jasné
Ty nejlepší věci se najednou stanou
Když jste blízko
Když se ztratím, ty mě odvedeš domů
Vezmeš mě cestou do nebe
A nikdy to neopustíš (každý den)
Je to prosté, jako by na všem záleželo
Když jste blízko
(Záleželo, když jste blízko)
A je to tak krásný pocit
Každý zvon zazvoní
Pořád mě máš ráda a to mě rozezpívá
Mohu létat, chce se mi brečet
Chci, aby celý svět věděl
Že jsme spolu, no tak, baby, tak jdem
A slova, která ještě nebyla vyřčena
Budou padat na stránku
Vyjadřovat opravdové odevzdání
Je všechno, co potřebujeme říct
Tak udělejme titulky hlasité a pravdivé
(Řekni, že mě miluješ, a já řeknu, že tě taky miluju)
Chci říct světu, že vám to všechno dávám
(Jen si vzpomeň, co prostá slova dokážou)
Tak udělejme titulky hlasité a jasné
(Všechnu lásku, kterou mám, ti dám, můj příteli)
Ty nejlepší věci se najednou stanou
Když jste blízko
(Jen si vzpomeň, přátelství nikdy nekončí)
Když se ztratím, ty mě odvedeš domů
Vezmeš mě cestou do nebe
A nikdy to neopustíš (každý den)
Je to prosté, jako by na všem záleželo
Když jste blízko
(Záleželo, když jste blízko)
Řekni, že mě miluješ, a já řeknu, že tě taky miluju
Tak udělejme titulky pravdivé
(Jen si vzpomeň, co prostá slova dokážou)
Před tímto kouzelným stavem mysli se neschováš
(Cítím lásku, cítím, cítím lásku)
Když se ztratím, ty mě odvedeš domů
(Vím, že mě vezmeš cestou do nebe)
Vezmeš mě cestou do nebe
A nikdy to neopustíš
Je to prosté, jako by na všem záleželo
Když jste blízko
(Na všem záleží, opravdu záleží)
Tak udělejme titulky hlasité a pravdivé
(Cítím lásku, cítím, cítím lásku)
Tak udělejme titulky (protože to všechno dávám)
A dávám to všechno vám

Spice Girls - Headlines (Friendship Never Ends)

29. května 2008 v 18:54 | Suzuki
The time is now or never
To fit the missing piece
To take this on together
You make me feel complete
We fall into the future
And through the looking glass
The light shines over our heads
And so it comes to pass
To go beyond the surface
To reach into your soul
This love is not demanding
My heart has told me so
I hold on to my hero (ahh ahh ahh)
With faith enough to fly
The power to imagine
Will keep this love alive
Let's make the headlines loud and true
I wanna tell the world I'm givin' it all to you
Let's make the headlines loud and clear
The best things suddenly happen
When you are near
If I lost my way you'd carry me home
Take me all the way to heaven
Never leave it alone (every day)
And it's just like everything matters
When you are near
(Matters when you're near)
And it feels so good
Every bell's gonna ring
Your love is alive and it's makin' me sing
I could fly, wanna cry
Want the whole world to know
We are together, c'mon baby, let's go
And words yet to be spoken
Will fall upon the page
Spellin' out true devolution
Is all we need to say
Let's make the headlines loud and true
(Say you love me and I'll say I love you too)
I wanna tell the world I'm givin' it all to you
(Just remember what simple words can do)
Let's make the headlines loud and clear
(All the love I have I'll give to you my friend)
The best things suddenly happen
When you are near
(Just remember, friendship never ends)
If I lost my way you'd carry me home
Take me all the way to heaven
Never leave it alone (every day)
And it's just like everything matters
When you are near
(Matters when you're near)
Say you love me and I'll say I love you too
Let's make the headlines true this time
(Just remember what simple words can do)
There's no hiding from this magical state of mind
(I feel love, I feel, I feel love)
If I lost my way you'd carry me home
(I know you'd take me all the way to heaven)
Take me all the way to heaven
Never leave it alone
And it's just like everything matters
When you are near
(Ev'rything matters, it really matters)
Let's make the headlines loud and true
(I feel love, I feel, I feel love)
Let's make the headlines ('cuz I'm giving it all)
And I'm givin' it all to you

Alicia Keys - No One (překlad)

7. května 2008 v 22:00 | Suzuki
NIKDO
Chci tě prostě mít blízko sebe
Kde můžeš zůstat navždy
A můžeš si být jistý
Že se to bude jen zlepšovat
Refrén
Já a ty, společně
Skrz dny a noci
Nebojím se
Protože všechno bude v pořádku
Lidi pořád žvaní
Ať si klidně říkají, co chtějí
Ale všechno, co vím, je
Že všechno bude v pořádku
Nikdo, nikdo, nikdo
Nemůže změnit to, co cítím
Nikdo, nikdo, nikdo
Nemůže změnit to, co k tobě cítím
Tobě, tobě
Nemůže změnit to, co k tobě cítím
Když déšť padá dolů
A moje srdce je zraněné
Ty budeš stát pořád při mně
To vím jistě
Refrén
Nikdo, nikdo, nikdo
Nemůže změnit to, co cítím
Nikdo, nikdo, nikdo
Nemůže změnit to, co k tobě cítím
Tobě, tobě
Nemůže změnit to, co cítím
Vím, že někteří lidé hledají svět
Aby našli něco, jako máme my
Vím, že lidé budou zkoušet
Zkoušet předvídat
Něco tak reálného
Až do konce života
Říkám ti, že
Nikdo, nikdo, nikdo
Nemůže změnit to, co cítím
Nikdo, nikdo, nikdo
Nemůže změnit to, co k tobě cítím
Oh, oh, oh….

Alicia Keys - No One

7. května 2008 v 21:54 | Suzuki
I just want you close
Where you can stay forever
You can be sure
That it will only get better
Chorus
You and me, together
Through the days and nights
I don't worry 'cause
Everything's gonna be alright
People keep talking
They can say what they like jí
But all I know is
Everything's gonna be alright
No one, no one, no one
Can get in the way of what I'm feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you
You, you
Can get in the way of what I feel for you
When the rain is pouring down
And my heart is hurting
You will always be around
This I know for certain
Chorus
No one, no one, no one
Can get in the way of what I'm feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you
You, you
Can get in the way of what I feel
I know some people search the world
To find something like what we have
I know people will try
Try to divide
Something so real
So till the end of time
I'm telling you that
No one, no one, no one
Can get in the way of what I'm feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you
Oh, oh, oh….

Pussycat Dolls - Beep (překlad)

25. dubna 2008 v 17:46 | Suzuki
PÍP
PD:Ha, ha-ha, ha-ha
Ha, ha-ha, ha
Ha-ha, ha-ha, ha-ha
Ha, ha-ha, ha
Refrén 1:
W:Je legrační, že muži
Myslí jen na…
Máš velké srdce
Ale já se dívám jen na tvoje…
Fakt nemáš prázdnou hlavu
Ale já se dívám jen na tvoje…
Děvče, přece to nebolí
Když se dívám na tvoje…
Refrén 2:
PD: Je mi absolutně fuk…
Že se díváš na moje…
Protože to vůbec nic neznamená
Když se díváš na moje…
Udělám si své věci
Najednou si hraješ se svým…
Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
PD: Všichni kluci jsou stejný
Od sedmý třídy
Chtěj se mnou chodit
Snaží se (ha, ha-ha, ha, ha-ha)
Pořád plánují
Že budou mým jediným mužem
Chtěj mě držet v náručí
Chtějí (ha, ha-ha, ha, ha-ha)
Já jim dávám košem
Ale oni pořád přicházejí
Pořád mě zvou na rande
Ale tak to nechodí
Refrén 3:
PD: Protože oni chtějí jen
Chtějí jen moje, ha, ha-ha
Ha, ha-ha
Chtějí jen, co chtěj
Ale, na, ah-ah, na, ah-ah
Refrén 1
Refrén 2
PD: Nevíš, že ne
Neznamená ano, znamená ne
Tak vydrž, počkej chvilku
Dám ti dvě rady
Zaprvé, buď trpělivý
Netlač na pilu
Jako by ses nemohl dočkat
A za druhé, jsi prostě moc agresivní
Tak se snaž dostat svůj (ahh)
Víš, co vím já?
A já tam nechci jít
PD: Chtějí jen
Chtějí jen moje, ha, ha-ha
Ha, ha-ha
Chtějí jen, co chtěj
Ale, na, ah-ah, na, ah-ah
Refrén 1
Refrén 2
W:Boomp-boomp, omp-omp
Boomp, boomp-boomp
Boomp-boomp, omp-omp
Boomp, boomp-boomp
Boomp-boomp, omp-omp
Boomp, boomp-boomp
Boomp-boomp, omp-omp
Boomp, boomp-boomp
PD:Ooh, pěkně jsi to zkazil, to ti řeknu
Chceš to tak, ale, oh dobře
Chlapče, to co pro mě máš
Je něco
Něco, co vůbec nepotřebuju
Oh!
Refrén 1
Refrén 2
Refrén 1
Refrén 2
PD = Pussycat Dolls
W = Will.I.Am.

Pussycat Dolls - Beep

25. dubna 2008 v 17:39 | Suzuki
PD:Ha, ha-ha, ha-ha
Ha, ha-ha, ha
Ha-ha, ha-ha, ha-ha
Ha, ha-ha, ha
Chorus 1:
W:It's funny how a man
Only thinks about the...
You got a real big heart
But I'm looking at your...
You got real big brains
But I'm looking at your...
Girl, there ain't no pain in me
Looking at your...
Chorus 2:
PD: I don't give a...
Keep looking at my...
'Cause it don't mean a thing
If you're looking at my...
I'm a do my thing
While you're playing with your...
Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
PD: Every boy's the same
Since up in the seventh grade
They been trying to get with me
Trying to (ha, ha-ha, ha, ha-ha)
They always got a plan
To be my one and only man
Want to hold me with their hands
Want to (ha, ha-ha, ha, ha-ha)
I keep turning them down
But they always come around
Asking me to go around
That's not the way it's going down
Chorus 3:
PD: 'Cause they only want
Only want my, ha, ha-ha
Ha, ha-ha
Only want what they want
But, na, ah-ah, na, ah-ah
Chorus 1
Chorus 2
PD: You didn't know that no
Don't mean yes, it means no
So just hold up, wait a minute
Let me put my two cents in it
One, just be patient
Don't be rushing
Like you're anxious
And two, you're just too aggressive
So try to get your (ahh)
Do you know that I know?
And I don't want to go there
PD: Only want
Only want my, ha, ha-ha
Ha, ha-ha
Only want what they want
But, na, ah-ah, na, ah-ah
Chorus 1
Chorus 2
W:Boomp-boomp, omp-omp
Boomp, boomp-boomp
Boomp-boomp, omp-omp
Boomp, boomp-boomp
Boomp-boomp, omp-omp
Boomp, boomp-boomp
Boomp-boomp, omp-omp
Boomp, boomp-boomp
PD:Ooh, you've got it bad I can tell
You want it bad, but oh well
Dude, what you got for me
Is something I
Something I don't need
Oh!
Chorus 1
Chorus 2
Chorus 1
Chorus 2
PD = Pussycat Dolls
W = Will.I.Am.

Plain White T's - Hey There Delilah (překlad)

5. dubna 2008 v 15:11 | Suzuki
HEJ, DELILAH
Hej, Delilah
Jak je v New Yorku?
Jsem tisíc mil daleko
Ale holka, dnes večer vypadáš tak krásně
Ano, opravdu
Times Square nemůže zářit tak jasně jako ty
Přísahám, že je to pravda
Hej, Delilah
Neboj se té vzdálenosti
Jsem tu pro tebe, když ti bude smutno
Dám ti tuhle písničku poslechnout ještě jednou
Zavři oči
Poslouchej můj hlas, za něj jsem se přestrojil
Jsem po tvém boku
Oh, to je to, co mi děláš (4x)
Co mi to děláš?
Hej, Delilah
Vím, že časy jsou stále horší
Ale prostě mi věř, holka
Jednoho dne zaplatím všechny své dluhy
Touhle kytarou
Bude nám dobře
Bude mít ten život, který jsme si vysnili
Moje slovo platí
Hej, Delilah
Musím ti toho ještě tolik říct
Jestli by ti každičká píseň, co jsem ti napsal
Vzala dech
Napsal bych to všechno
Ještě víc zamilovaně, jako jsi ty do mě
Měli bychom všechno
Oh, to je to, co mi děláš (4x)
Tisíc mil se zdá být děsně daleko
Ale existují letadla a vlaky a auta
Klidně bych za tebou šel pěšky
Kdyby to nešlo jinak
Naši přátelé by si z nás mohli dělat srandu
A my bychom se smáli s nimi
Protože víme
Že ani jeden z nich necítí to, co my
Delilah, můžu ti slíbit
Že až tohle přečkáme
Svět už nikdy nebude stejný jako dřív
A můžeš za to ty
Hej, Delilah
Buď hodná a ať se ti po mně nestýská
Ještě dva roky
A budeš mít po škole
A já budu dělat historii tak, jak jsem chtěl
Ty víš, že je to všechno kvůli tobě
Můžeme si dělat, co chceme
Hej, Delilah, tady to je
Tahle je pro tebe
Oh, to je to, co mi děláš (4x)
Co mi to děláš?
Oh, oh
Ooooohhhh
Oh, oh
Ooooooohhhhh
Oh, oh
Ooooohhhh
Oooooooohhhhh
Oh, oh

Plain White T's - Hey There Delilah

5. dubna 2008 v 15:05 | Suzuki
Hey there Delilah
What's it like in New York City?
I'm a thousand miles away
But girl tonight you look so pretty
Yes you do
Times Square can't shine as bright as you
I swear it's true
Hey there Delilah
Don't you worry about the distance
I'm right there if you get lonely
Give this song another listen
Close your eyes
Listen to my voice it's my disguise
I'm by your side
Oh, it's what you do to me (4x)
What you do to me?
Hey there Delilah
I know times are getting hard
But just believe me, girl
Someday I'll pay the bills
With this guitar
We'll have it good
We'll have the life we knew we would
My word is good
Hey there Delilah
I've got so much left to say
If every simple song I wrote to you
Would take your breath away
I'd write it all
Even more in love with me you'd fall
We'd have it all
Oh, it's what you do to me (4x)
A thousand miles seems pretty far
But they've got planes and trains and cars
I'd walk to you
If I had no other way
Our friends would all make fun of us
And we'll just laugh along
Because we know
That none of them have felt this way
Delilah, I can promise you
That by the time we get through
The world will never ever be the same
And you're to blame
Hey there Delilah
You be good and don't you miss me
Two more years
And you'll be done with school
And I'll be making history like I do
You know it's all because of you
We can do whatever we want to
Hey there Delilah, here's to you
This ones for you
Oh, it's what you do to me (4x)
What you do to me?
Oh, oh
Ooooohhhh
Oh, oh
Ooooooohhhhh
Oh, oh
Ooooohhhh
Oooooooohhhhh
Oh, oh

Timbaland feat. One Republic - Apologize (překlad)

19. února 2008 v 16:56 | Suzuki
OMLUVA
Visím na tvém laně
Které mě drží tři metry nad zemí
A slyším co říkáš
Ale nemůžu ze sebe vydat ani hlásku
Říkáš, že mě potřebuješ
Potom jdeš a odřízneš mě
Ale počkat
Říkáš, že je ti to líto
Nemyslíš si
Že se otočím a řeknu…
Je příliš pozdě na omluvu
Je příliš pozdě
Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu
Je příliš pozdě
Dal bych ti ještě jednu šanci
Klesám
Zraňuju se pro tebe
A potřebuju tě
Jako srdce potřebuje tlouct
(Ale to není nic nového)
Yeah, yeah
Miloval jsem tě se vší vášnivostí
Teď ale moje city ochladly
A ty říkáš: "Promiň"
Jako anděl
Z nebe, když chce, abych si myslel
Že jsi to ty
Ale mám obavy že…
Je příliš pozdě na omluvu
Je příliš pozdě
Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu
Je příliš pozdě
Woahooo woah
Je příliš pozdě na omluvu
Je příliš pozdě
Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu
Je příliš pozdě
Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu
Yeah, yeah
Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu
Yeah
Visím na tvém laně
Které mě drží tři metry nad zemí

Timbaland feat. One Republic - Apologize

19. února 2008 v 16:53 | Suzuki
I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say
But I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down
But wait
You tell me that you're sorry
Didn't think
I'd turn around and say..
That it's too late to apologize
It's too late
I said it's too late to apologize
It's too late
I'd take another chance
Take a fall
Take a shot for you
And I need you
Like a heart needs a beat
(But that's nothing new)
Yeah, yeah
I loved you with a fire red
Now it's turning blue
And you say: "Sorry"
Like the angel
Heaven let me think
Was you
But I'm afraid…
It's too late to apologize
It's too late
I said it's too late to apologize
It's too late
Woahooo woah
It's too late to apologize
It's too late
I said it's too late to apologize
It's too late
I said it's too late to apologize
Yeah, yeah
I said it's too late to apologize
Yeah
I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground

Nevada Tan - Vorbei (překlad)

19. února 2008 v 16:51 | Suzuki
PRYČ
Zapomeneš na mě
Zapomeneš na mě
Existují dny
Kdy mám strach
Na všechny barvy, které jsi mi dala, zapomenu
Jsou noci
Kdy ležím bdělý
A myslím na náš slib
Který se pomalu rozlamuje
Obraz na zdi
Skoro bílý a prázdný
Povídka, kterou jsme si vymysleli
Pohasíná stále víc
Mělo by zůstat
Jako tehdy
Přece čas zabarvuje je víc
Refrén:
Pryč, pryč poslední otázko
A já vím, že ty dny jsou ztraceny
Je to pryč, nalézám nové cíle
Zase volnost - já vím, že existuje
V minulosti mlčení
Poslední letní den jsem ležel blízko
Naše stíny se zářivě odráželi
Na mokrém dešti
Cesta domů byla těžká
Celé léto
Jsme vítězili
(A teď?)
Obraz na ruce byl hned namalován
Týdny nás dělali dospělými
Přece (přece)
Neexistovalo nic důležitějšího
Než náš poslední den
Refrén
A teď vzpomínám
Myslím na tebe
Myslím na naše léto a ptám se sám sebe
Kde teď jsi
Jak teď jsi a jak se směješ
Jak pláčeš
Jak spíš
Jak křičíš
Taky myslíš
A vzpomínáš na náš společný čas?
Pak se přece objevím
Zalapám po vzduchu
A bude mi jasné
Že náš čas je pryč
I když to nejlepší už bylo
A vítr
Už přináší další zimu
Uložím si tě takovou, jaká jsi byla
Jako nejkrásnější letní den
Refrén

Nevada Tan - Vorbei

19. února 2008 v 16:48 | Suzuki
Bis du mich vergisst
Bis du mich vergisst
Es gibt Tage
Da hab ich Angst
All die Farben zu vergessen, die du mir gabst
Es gibt Nächte
Da lieg ich wach
Und denk an unser Versprechen
Das langsam zerbrach
Das Bild an der Wand
Fast weiß und leer
Die Geschichte die wir malten
Verblasst immer mehr
Es sollte bleiben
Wie damals
Doch die Zeit verfärbt sie zu sehr
Refrain:
Vorbei, vorbei die letzte Frage
Und ich weiß, verloren sind die Tage
Es ist vorbei, ich finde neue Ziele
Wieder frei - ich weiß es gibt so viele
Die Vergangenheit schweigt
Der letzte Sommertag lag nah
Unsere Schatten spiegelten
Sich auf regennassen Schienen
Der Weg nach Hause war hart
Einen ganzen Sommer
Lang hatten wir gesiegt
(Und jetzt?)
Das Bild in der Hand war grad gemalt
Die Wochen machten uns erwachsen
Doch (doch)
Es gab nichts wichtigeres
Als unsern letzten Tag
Refrain
Und jetzt denk ich zurück
Und denke an dich
Denk an unseren Sommer und frag mich
Wo du jetzt bist
Wie du jetzt bist und wie du lachst
Wie du weinst
Wie du schläfst
Wie du schreist
Denkst du ab
Und zu an unsre gemeinsame Zeit?
Doch dann tauche
Ich auf schnappe nach Luft
Und mir wird klar
Unsere Zeit ist vorbei
Auch wenn das die Beste war
Und dass der Wind
Schon den nächsten Winter bringt
Ich speicher dich ab so wie du warst
Als den schönsten Sommertag
Refrain

Pussycat Dolls - Wait A Minute (překlad)

15. února 2008 v 17:53 | Suzuki
POČKEJ CHVILKU
T: Všichni na světě, poslouchejte
Povím vám příběh
O své nejmilejší holce
(Počkej chvilku)
PD: Oh, ten můj je sexy, to je jistý
Musela jsem ho mít
Když vcházel do dveří
(Počkej chvilku)
T: Skoro mě přivedla k šílenství
Dělá divadýlko
Když ji nasazuju pouta
(Počkej chvilku)
PD: Soustředím se, ale ztrácím nad sebou kontrolu
Chce mě jenom kvůli mému tělu a duši
(Počkej chvilku)
Refrén:
T: Holka, proč se mnou takhle jednáš?
Bereš si všechny moje prachy
Nemůžeš přece takovýho chlápka
Jako jsem já, zavolat zpátky
(Počkej chvilku)
PD: Chlapče, proč se tak rozčiluješ?
Myslíš si, že když za mě platíš
Tak prostě všechno dostaneš
(Počkej chvilku)
PD: Starala jsem se o své záležitosti
Jen si tak tancovala
Přitáhl mou pozornost
Tak jsem mu dala šanci
(Počkej chvilku)
Zmínila jsem se o tom, že koupil bar?
Dala jsem mu svý číslo
Byl tak otravný
(Počkej chvilku)
Koupil mi nějaký věci
Který jsem ani nechtěla, nepotřebovala je
Spustil si džíny, jak jsem předpokládala
Abych před ním padla na kolena
(Počkej chvilku)
Pořád mi volal
Jako by mě znal
Nechával mi zprávy jako
"Víš, co mi dlužíš"
(Počkej chvilku)
Refrén (2x)
PD: Co máš za problém, taťko?
Zpomal
Proč vykládáš takový nesmysly?
Kazíš mi náladu
(Počkej chvilku)
Proč mě tak nervuješ?
Jako bych byla nějaká šlapka
Ale už dost otázek
Chci abys odešel
Takže táhni (táhni)
T: Hej, počkej
Chci si s tebou na minutku promluvit
Zmlkni, zmlkni
T: Miluju způsob
Jakým jsi namyšlená
Holka, tak už to víš
Ale mám pocit
Že mě nechceš
Že jdeš jen po mých penězích
PD: Baby, prosím, jsem v pohodě
Nejsem žádná z těch šlapek
Chci jen uskutečnit svý sny
Netoužím po diamantových prstenech
Tak už mi nevolej
(Počkej chvilku)
Refrén (2x)
PD: Podívej, nechci tvoje peníze
Yeah, viděla jsem jak jsi sem přijel
Ve svým cadillaku
Ale já nic takového nepotřebuju
I když má krásnou barvu
(Počkej chvilku)
PD: Jak jen ti říkají
Pan Cínový vojáček nebo tak nějak?
Podívej, nechci tvoje auta
Nechci tvoje šperky
Nemusíš to kupovat
Můžeš si to nechat
Počkej chvilku
Uh yeah, můžeš mi to všechno vrátit
T = Timbaland
PD = Pussycat Dolls

Pussycat Dolls - Wait A Minute

15. února 2008 v 17:47 | Suzuki
T: Everybody listen all over the world
I got a story
'Bout my favourite girl
(Wait a minute)
PD: Oh, my baby sexy for sure
I had to have him
When he walked through the door
(Wait a minute)
T: She was 'bout to drive me insane
She come with drama
While I'm giving her chains
(Wait a minute)
PD: I'm focused, but I'm losing control
He only wants me for my body and soul
(Wait a minute)
Chorus:
T: Girl, why you do me like that?
You take all my money
Can't even call
A player back
(Wait a minute)
PD: Boy, why you tripping like that?
You think 'cause you tricking
You get it just like that
(Wait a minute)
PD: Minding my business
I was doing my dance
Got my attention
So I gave him a chance
(Wait a minute)
Did I mention he was buying a bar?
Gave him my number
He was trying so hard
(Wait a minute)
Bought me some things
I didn't want, didn't need
Dropped down his jeans like I'm supposed
To drop to my knees
(Wait a minute)
He been blowing up my phone
Like he knew me
Been leaving messages
"You know what you owe me"
(Wait a minute)
Chorus (2x)
PD: What is your problem, daddy?
Slow your roll
Who you think you jiving?
You're disturbing my flow
(Wait a minute)
Why you be bugging?
Like I'm some kind of hoe
Got no more questions now
I want you to go
So break (break)
T: Hey, let me
Talk to you for a minute
Shut up, shut up
T: I love the way
You strut
Girl, you already know
But I'm feeling like
You don't want me
You just after my dough
PD: Baby, please, I'm fine
I'm not one of these hoes
Chasing dreams
Not diamond rings
So don't call me no more
(Wait a minute)
Chorus (2x)
PD: See, I don't want your money
Yeah, I seen you rolling up here
In your cadillac
But, I don't need all that
It is a nice colour though
(Wait a minute)
PD: What they call you
Mr. Tin man or something?
See, I don't want your cars
I don't want your jewellery
You can't buy this
So you can keep that
Wait a minute
Uh yeah, you can give me that back
T = Timbaland
PD = Pussycat Dolls

Tokio Hotel - An Deiner Seite (Ich Bin Da) (překlad)

15. února 2008 v 17:36 | Suzuki
NA TVÉ STRANĚ (JSEM TADY)
Nikdo neví, jak ti je
Není tu nikdo, kdo by ti rozuměl
Den byl pochmurný a osamocený
Píšeš o pomoc vlastní krví
Ačkoliv to pokaždé bolí
Otevřeš oči
Ale všechno zůstává stejné
Nechci rušit
A také nechci dlouho zůstávat
Jsem tady jenom, abych ti řekl
Refrén:
Jsem tady, když chceš
Rozhlédni se, potom mě uvidíš
Je úplně jedno, kde jsi
Když se mě chytneš, tak tě podržím
Tvůj život beze smyslu
Tvoje stíny vážící tuny
A všechno, co teď potřebuješ
Nemáš
Hledáš duhu
Leží před tebou mrtvá na podlaze
Zářila pro tebe tak dlouho, jak jen to šlo
Nechci rušit
A také nechci dlouho zůstávat
Jsem tady jenom, abych ti řekl
Nejsi sama
Jsem na tvé straně
Refrén
Když už světu přestáváš rozumět
A každý den mizí v nicotě
Když bouře nechce utichnout
A ty tu noc už víc nesneseš
Jsem tady, když chceš
Je úplně jedno, kde jsi
Na tvé straně, na malou chvíli…
Jsem tady
Jsem tady, když chceš
Jsem tady, je úplně jedno, kde jsi
Jsem tady, podívej se do sebe
Tam mě uvidíš
Jsem tady, když se mě chytneš
Tak tě podržím
Jsem tady, když chceš
Je úplně jedno, kde jsi
Na tvé straně, na malou chvíli
Nejsi sama

Tokio Hotel - An Deiner Seite (Ich Bin Da)

15. února 2008 v 17:23 | Suzuki
Keiner weiss, wies dir geht
Keiner da der dich versteht
Der Tag war dunkel und allein
Du schreibst Hilfe mit deinem Blut
Obwohl es immer wieder wehtut
Du machts die Augen auf
And alles bleibt gleich
Ich will nicht stör'n
Und ich will auch nicht zu lange bleiben
Ich bin nur hier um dir zu sagen
Chorus:
Ich bin da, wenn du willst
Schau dich um, dann siehst du mich
Ganz egal, wo du bist
Wenn du nach mir greifst, dann halt ich dich
Dein Leben sinnentleert
Deine Schatten tonnenschwer
Und alles, was du jetzt brauchst
Hast du nicht
Du suchst den Regenbogen
Er liegt tot vor dir am Boden
Er hat solang es ging gestrahlt nur für dich
Ich will nicht stern
Und ich will auch nicht zu lange bleiben
Ich bin nur hier um dir zu sagen
Du bist nicht alleine
Ich bin an deiner Seite
Chorus
Wenn du die Welt nicht mehr verstehst
Und jeder Tag im Nichts vergeht
Wenn sich der Sturm nicht mehr legt
Und du die Nacht nicht mehr erträgst
Ich bin da, wenn du willst
Ganz egal, wo du bist
An deiner Seite, nur eine Weile…
Ich bin da
Ich bin da, wenn du willst
Ich bin da, ganz egal, wo du bist
Ich bin da, schau in dich rein
Dann siehst du mich
Ich bin da, wenn du noch mir greifst
Denn halt ich dich
Ich bin da, wenn du willst
Ganz egal, wo du bist
An deiner Seite, nur eine Weile
Du bist nicht alleine
 
 

Reklama